Predmet rada  je organizacija i upravljanje u profesionalnom fudbalskom klubu BSC Young Boys (Bern). Kvalitetan pristup radu, uslovi, treninzi i odlična atmosfera u samom klubu, su jako bitan faktor kojem sam se posvetio prilikom istraživanja u ovom radu.  

Problem rada  je definisati i objasniti organizacijsku strukturu i načina vođenja u fudbalskom klubu BSC Young Boys kao i stručni rad i organizacija rada u omladinskom pogonu. Posebnu  pažnju sam obratio na rad prvog tima. 

pdf ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE, STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU ŠVICARSKOG FUDBALSKOG KLUBA „BSC YOUNG BOYS“ by Sanin Pintul (15.40 MB)

PRIJAVA

Idi na vrh