Plani i program. Prije izrade bilo kakvog plana i programa rada  omladinske škole potrebno je napraviti analizu dosadašnjeg stanja u omladinskoj školi te nakon toga pristupiti izradi detaljnog plana i programa za rad omladinske škole.

 

 

Registrirajte se i pročitajte više...

PRIJAVA

Idi na vrh